Foto orientēšanās ekspedīcija Limbažos

Šovasar dodamies ekspedīcijā pa Latvijas pilsētām, nākamā pilsēta - Limbaži 🎊


📅 Kad? – 17.septembrī

📌Kur?- Starta vieta tiks paziņota e-pastā

👣 Pārvietošanās:  ar kājām - visai komandai kopā!

🕘 Cikos?

09:00 - Reģistrēšanās

09:45 - Sapulce

10:00 - KOPĒJAIS STARTS

14:00 - Finišs

15:00 - Rezultātu paziņošana/Apbalvošana


💰Dalības maksa: ar iepriekšeju reģistrēšanos - BEZ OBLIGĀTAS DALĪBAS MAKSAS❗


Mēs protams, priecāsimies par brīvprātīgiem dalības maksas maksājumiem, ar kuriem nosegt materiālu izdruku izmaksas un degvielu, lai nodrošinātu spēles posmus arī turpmāk 😊


❗❗❗Iepriekšējā reģistrēšanās ekspedīcijai līdz 15.septembra 23:59


👉Piedalīties vari viens pats, grupā līdz pieciem cilvēkiem vai izveidotajā komandā!

🎁 Pirmo vietu ieguvējiem - motivējošas dāvanas!

Photo orientation expedition in Limbaži 

This summer we are going on an expedition through the cities of Latvia, the next city is Limbaži 🎊


📅 When? - September 17

📌Where? - The starting point will be announced by e-mail

👣 Getting around: on foot - for the whole team together!

🕘 What time?

09:00 - Check-in

09:45 - Meeting

10:00 - TOTAL START

14:00 - Finish

15:00 - Announcement of results / Rewarding


💰💰Membership fee: with prior registration - NO MANDATORY MEMBERSHIP FEE❗


We will of course be happy about voluntary participation fee payments to cover the cost of printing materials and fuel to ensure the game stages in the future 😊


❗❗❗Pre-registration for the expedition until September 15 23:59


👉You can participate alone, in a group of up to five people or in a team!

🎁 First place winners - motivational gifts!


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.