Foto orientēšanās ekspedīcija Jelgavā

Šovasar dodamies ekspedīcijā pa Latvijas pilsētām, nākamā pilsēta - Jelgava 🎊


📅 Kad? – 30.jūlijā

📌Kur?- Starta vieta tiks paziņota e-pastā

👣 Pārvietošanās:  ar kājām - visai komandai kopā!

🕘 Cikos?

09:00 - Reģistrēšanās

09:45 - Sapulce

10:00 - KOPĒJAIS STARTS

14:00 - Finišs

15:00 - Rezultātu paziņošana/Apbalvošana


💰  Dalības maksa: ar iepriekšeju reģistrēšanos - BEZ MAKSAS ❗ 


P.S. priecāsimies par ziedojumiem, ar kuriem nosegt materiālu izdruku izmaksas un degvielu, lai nodrošinātu spēles posmus arī turpmāk  👣


❗❗❗Iepriekšējā reģistrēšanās ekspedīcijai līdz 28.jūlija 23:59


👉Piedalīties vari viens pats, grupā līdz pieciem cilvēkiem vai izveidotajā komandā!

🎁 Pirmo vietu ieguvējiem - motivējošas dāvanas!

Photo orientation expedition in Jelgava

This summer we are going on an expedition through the cities of Latvia, the next city is Jelgava 🎊


📅 When? - July 30

📌Where? - The starting point will be announced by e-mail

👣 Getting around: on foot - for the whole team together!

🕘 What time?

09:00 - Check-in

09:45 - Meeting

10:00 - TOTAL START

14:00 - Finish

15:00 - Announcement of results / Rewarding


💰  Participation fee: with prior registration - FREE 


P.S. we will be happy for donations to cover the cost of material prints and fuel to ensure the stages of the game in the future  👣


❗❗❗Pre-registration for the expedition until July 28 23:59


👉You can participate alone, in a group of up to five people or in a team!

🎁 First place winners - motivational gifts!


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.