FOTO ORIENTĒŠANĀS EKSPEDĪCIJA 

Šovasar dodamies ekspedīcijā pa Latvijas pilsētām un nu ir pienācis sezonas noslēdzošais posms - zelta rudens Kokneses ekspedīcija 🎊


📅 Kad? – 15.oktobrī
📌Kur?- Starta vieta tiks paziņota e-pastā
👣 Pārvietošanās:  ar kājām - visai komandai kopā!

🕘 Cikos?
09:30 - Reģistrēšanās
10:00 - Sapulce
10:15 - KOPĒJAIS STARTS
14:15 - Finišs
15:00 - Rezultātu paziņošana/Apbalvošana

💰Dalības maksa: ar iepriekšeju reģistrēšanos - BEZ OBLIGĀTAS DALĪBAS MAKSAS❗

Mēs protams, priecāsimies par brīvprātīgiem dalības maksas maksājumiem, ar kuriem nosegt materiālu izdruku izmaksas un degvielu, lai nodrošinātu spēles posmus arī turpmāk 😊

❗❗❗Iepriekšējā reģistrēšanās ekspedīcijai līdz 13.oktobra 23:59

👉Piedalīties vari viens pats, grupā līdz pieciem cilvēkiem vai izveidotajā komandā!
🎁 Pirmo vietu ieguvējiem - motivējošas dāvanas!

PHOTO ORIENTATION EXPEDITION

This summer we are going on an expedition through the cities of Latvia and now the final stage of the season has arrived - the golden autumn Koknese expedition 🎊


📅 When? – on October 15
📌Where?- The starting place will be announced by e-mail
👣 Movement: on foot - for the whole team together!

🕘 What time?
09:30 - Check-in
10:00 - Meeting
10:15 - COMMON START
14:15 - Finish
15:00 - Announcement of results/Awards

💰Membership fee: with prior registration - NO MANDATORY MEMBERSHIP FEE❗


We will of course be happy for voluntary participation fee payments to cover the cost of printing materials and fuel to ensure the stages of the game in the future 😊

❗❗❗ Advance registration for the expedition until October 13, 23:59
👉You can participate alone, in a group of up to five people or in an established team!
🎁 First place winners - motivational gifts!

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.