Kā jau ierasts, reizi divas nedēļās tiekamies Rīgas apkaimju foto orientēšanās treniņos, un šoreiz dosimies iepazīt Daugavgrīvu!Šajā pastaigā pa apkaimi, Jums būs iespēja atrast 40 kontrolpunktus, uzņemt desmit fotogrāfijas ar savu grupu, kas paliks par piemiņu par šo skaisto piedzīvojumu, kā arī dažos kontrolpunktos būsim sagatavojuši dažus āķīgus papildus jautājumus. Arī šoreiz uzrunāsim kādu no apkaimes uzņēmumiem, lai piedāvātu Jums vēl kādu aizraujošu uzdevumu!


Kad? – 28.augustā

Kur?- Precīza materiālu saņemšanas vieta tiks izsūtīta e-pastā

Cikos?- Būs individuālie starta laiki, ko varēsiet izvēlēties e-pastā, dienu pirms treniņa (~ 9:00-12/14:00)

Pārvietošanās - tikai ar kajām (izņemot maziem bērniem - atļauts paņemt velosipēdu vai skūteri, lai būtu vieglāk pievarēt tos ~ 10 km)


Dalības maksa:

Bērniem līdz 7 gadu vecumam par brīvu;

Jauniešiem no 8 līdz 18 gadu vecumam 3 Eur;

Studentiem 5 Eur;

Pieaugušajiem 7 Eur;

Pensionāriem 3 Eur.


Reģistrēšanās līdz 26. augustam: https://www.latvijasekspedicija.lv/registrejies/daugavgriva/


Piedalīties vari viens pats, grupā līdz pieciem cilvēkiem vai izveidotajā komandā! Izvēlies īsto kategoriju - PRO (3h), AMATIERU (3,5h), ĢIMENES (4h) klases!

Visu kategoriju pirmo vietu ieguvējiem - motivējošas dāvanas no vietējiem uzņēmējiem - katru reizi savādākas!

As usual, once every two weeks we meet for photo orienteering trainings in the vicinity of Riga, and this time we will go to get to know Daugavgrīva!In this walk around the neighborhood, you will have the opportunity to find 40 checkpoints, take ten photos with your group that will remain in memory of this beautiful adventure, as well as at some checkpoints we will have prepared some catchy additional questions. Once again, we will address one of the neighborhood companies to offer you another exciting task!


When? - August 28

Where? - The exact place of receipt of the materials will be sent by e-mail

What time - There will be individual start times, which you can choose by e-mail, the day before the training (~ 9: 00-12 / 14: 00)

Getting around - only on foot (except for small children - it is allowed to take a bicycle or scooter to make it easier to beat them ~ 10 km)


Membership fees:

Free for children under 7 years of age;

For young people from 8 to 18 years of age 3 Eur;

Students 5 Eur;

Adults 7 Eur;

For pensioners 3 Eur.


Registration until August 26: https://www.latvijasekspedicija.lv/registrejies/daugavgriva/


You can participate alone, in a group of up to five people or in a team! Choose the right category - PRO (3h), AMATEUR (3.5h), FAMILY (4h) classes!

First category winners - motivational gifts from local entrepreneurs - different each time!


0

Pirkumu grozs