Foto orientēšanās

Latvijā ir tik daudz skaistu pilsētu, tāpēc šovasar esam apņēmušies tās visas iepazīt un šoreiz dosimies uz tālo, bet ļoti skaisto Daugavpili – pilsētu, kas ļoti atšķiras no citām Latvijas pilsētām, bet par to kā, parunāsim pēc ekspedīcijas, kad būsiet guvuši iespaidus, jo mēs sagatavosim ne tikai kontrolpunktus un interesantus papilduzdevumus, bet arī esam uzrunājuši vietējos uzņēmumus – būs aizraujoši uzdevumi un vērtīgas balvas.

Kad? – 18.septembrī

Kur? - Precīza materiālu saņemšanas vieta tiks izsūtīta e-pastā

Cikos? - Būs individuālie starta laiki, ko varēsiet izvēlēties (10:00 līdz ~13/14:00 – atkarīgs no komandu skaita)

Pārvietošanās ar kājām vai ar savu velosipēdu - visai komandai kopā!

Dalības maksa (līdz 12.09.):

 • Bērniem līdz 7 gadu vecumam par brīvu;
 • Bērniem no 8 līdz 18 gadu vecumam 3 Eur;
 • Studentiem 5 Eur;
 • Pieaugušajiem 7 Eur;
 • Pensionāriem 3 Eur.

Dalības maksa (no 13.09.):

 • Bērniem līdz 7 gadu vecumam par brīvu;
 • Bērniem no 8 līdz 18 gadu vecumam 5 Eur;
 • Studentiem 7 Eur;
 • Pieaugušajiem 10 Eur;
 • Pensionāriem 5 Eur
 • Kopā no grupas maksimums 40 EUR

Iepriekšējā reģistrēšanās ekspedīcijai līdz 16.septembra 23:59 !!!

 • Piedalīties vari viens pats, grupā līdz pieciem cilvēkiem vai izveidotajā komandā!
 • Izvēlies īsto kategoriju - AR KĀJĀM vai VELO!
 • Abu kategoriju pirmo vietu ieguvējiem - motivējošas dāvanas!

Photo orientation

There are so many beautiful cities in Latvia, so this summer we are determined to get to know them all and this time we will go to the distant but very beautiful Daugavpils - a city that is very different from other Latvian cities, but how to talk after the expedition we will not only prepare checkpoints and interesting additional tasks, but we have also addressed local companies - there will be exciting tasks and valuable prizes.


When? - 18 September

Where? - The exact place of receipt of materials will be sent by e-mail

What time? - There will be individual start times that you can choose (10:00 to ~ 13/14: 00 - depends on the number of teams)

Travel on foot or by bike - for the whole team together!

Participation fee (until 12.09.):

 • Free for children under 7 years of age;
 • For children from 8 to 18 years of age 3 Eur;
 • For students 5 Eur;
 • Adults 7 Eur;
 • For pensioners 3 Eur.

Participation fee (from 13.09):

 • Free for children under 7 years of age;
 • For children from 8 to 18 years of age 5 Eur;
 • For students 7 Eur;
 • Adults 10 Eur;
 • For pensioners 5 Eur
 • Total from the group maximum 40 EUR

Pre-registration expedition until September 16 at 23:59 !!!

 • You can participate alone, in a group of up to five people or in a team!
 • Choose the right category - ON FOOT or BICYCLE!
 • Motivational gifts for the first place winners of both categories!


0

Pirkumu grozs