Kur doties rudenī? Protams, ka uz Siguldu! Zelta rudens un skaistās dabas takas ir iemesls, kāpēc katru gadu tūkstošiem cilvēku mēro ceļu uz Latvijas galveno rudens karalisti. Sauklis “Sigulda aizrauj!” apliecina siguldiešu garīgo un fizisko aktivitāti. Tāpēc dosimies kopā iepazīt Siguldu aizraujošā foto orientēšanās spēlē! Vai esi gatavs?

📆 Kad? – 16.oktobrī
📍 Kur? - Precīza materiālu saņemšanas vieta tiks izsūtīta e-pastā
🕙 Cikos? - Būs individuālie starta laiki, ko varēsiet izvēlēties (10:00 līdz ~11/12:00 – atkarīgs no komandu skaita)
🤸🏼‍♀️Pārvietošanās ar kājām vai ar savu velosipēdu - visai komandai kopā!


Dalības maksa:
👉🏻Bērniem līdz 7 gadu vecumam par brīvu;
👉🏻Bērniem no 8 līdz 18 gadu vecumam 5 Eur;
👉🏻Studentiem 7 Eur;
👉🏻Pieaugušajiem 10 Eur;
👉🏻Pensionāriem 5 Eur
👉🏻Kopā no grupas maksimums 40 EUR❗

❗❗❗Iepriekšējā reģistrēšanās ekspedīcijai līdz 14.oktobra 23:59 

 
👉🏻Piedalīties vari viens pats, grupā līdz pieciem cilvēkiem vai izveidotajā komandā!
👉🏻Izvēlies īsto kategoriju - AR KĀJĀM vai VELO!
🎁Abu kategoriju pirmo vietu ieguvējiem - motivējošas dāvanas!

Where to go in the fall? Of course to Sigulda! Golden autumn and beautiful nature trails are the reason why thousands of people make their way to the main autumn kingdom of Latvia every year. The slogan "Sigulda is exciting!" confirms the mental and physical activity of Sigulda residents. Therefore, let's get to know Sigulda together in an exciting photo orienteering game! Are you ready?

📆 When? - October 16
📍 Where? - The exact place of receipt of materials will be sent by e-mail
🕙 What time? - There will be individual start times that you can choose (9:00 to ~ 11/12: 00 - depends on the number of teams)
🤸🏼‍♀️Moving on foot or by bike - for the whole team together!

Membership fees:
👉🏻For children under 7 years of age for free;
👉🏻For children from 8 to 18 years of age 5 Eur;
👉🏻Students 7 Eur;
👉🏻Adults 10 Eur;
👉🏻For pensioners 5 Eur
👉🏻Total from the group maximum 40 EUR❗

❗❗❗Pre-registration for the expedition until October 14 23:59 


👉🏻You can participate alone, in a group of up to five people or in a team!
👉🏻Choose the right category - ON FOOT or BICYCLE!
🎁 Motivational gifts for the first place winners of both categories!0

Pirkumu grozs