Foto orientēšanās ekspedīciju 

Nolikums 

1. Ekspedīciju mērķis 

Dot iespēju paplašināt zināšanas un atklāt sevi Latvijā, pievērst uzmanību tam, ko palaižam garām ikdienā, apmeklēt tādas vietas, kur nekad neesam bijuši vai tā arī nekad nebūtu aizbraukuši. Sekmēt orientēšanos un sadarbošanos komandā, interesanti pavadot brīvo laiku staigājot, braucot, skrienot, slēpojot, laivojot vai lidojot - ģimenes un draugu vai kolēģu lokā ar lieliskiem piedzīvojumiem un interesantiem uzdevumiem, jo svarīgākais ir – būt kopā. Ekspedīcijas sniegs iespēju aizraujošā veidā apskatīt kultūrvēsturiskas, mākslinieciskas un interesantas vietas, arī vairāk uzzināt par Latviju, tās pilsētām, apkaimēm, novadiem, ciematiem, upēm, mežiem, takām un pļavām – to, kā šeit iespējams pavadīt laiku. Uzzināt par lokālajiem uzņēmumiem – to ko tie piedāvā, iesaistīties to atraktīvajos uzdevumos, uzzināt arī par unikālām kafejnīcām, kurās mēs tiksimies, lai pēc ekspedīcijas varētu garšīgi paēst. Protams arī pa ceļam ikvienam būs iespēja iepazīt jaunas vietas, kur rast mieru pastaigā pēcāk.

2. Ekspedīcijas organizatori

2.1. Ekspedīcijas organizē un vada SIA ‘’Latvijas ekspedīcija’’, reģ.nr. 40203294106. 

2.2. Ekspedīciju tiesnesis ir Krišjānis Vaļkins, kas ir atbildīgs arī par tehnisko drošību, sabiedrisko kārtību un kārtību pasākuma laikā.

3. Ekspedīcijas norises vieta un laiks

3.1. Starts un finišs tiek pieņemts kādā kafejnīcā, kuras adrese tiek paziņota ekspedīcijas norises nedēļā, vai ātrāk. Ja tā ir laivu ekspedīcija, tad tikšanās notiek norunātajā vietā, par kuru tiek paziņots gan sociālajos tīklos, zem pasākuma, gan arī e-pastā, kurš tiek izsūtīts vienu dienu pirms ekspedīcijas. 

3.2. Ekspedīcijas dienā, lai reģistrētos nepieciešams parakstīt dalībnieku saraksta lapu. 

3.3. Ar savu parakstu ekspedīcijas dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu un ekspedīcijas rīkotāja norādījumus, kā arī katrs pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, un, ka visi komandas dalībnieki ir informēti, ka pasākuma laikā var tikt filmēti vai fotografēti, reklāmas nolūkos, fotgrāfijas un video var tikt izvietoti arī sociālajos tīklos un mājaslapā. 

3.4. Katram ekspedīcijas veidam ir savs starta un finiša laiks ar kuru var iepazīties pie publicētā pasākuma. Dienu pirms ekspedīcijas uz katru komandas norādīto e-pasta adresi tiek izsūtīts e-pasts, kurā ir sīkāka informācija par ekspedīcijas dienu un tās norisi. 

3.5. Katrai ekspedīcijai ir savs norādītais laiks, kura ietvaros ir jāatgriežas finišā, lai nodotu pareizās atbildes un iesūtītu fotogrāfijas, ja šis laiks tiek kavēts, tad par katru kavēto minūti tiek ņemts nost viens punkts. Tāpat arī par katru nepareizo atbildi pie kontrolpunktiem un kontrolpunktu uzdevumiem, tiek ņemts nost viens punkts.

4. Ekspedīcijas dalībnieki 

4.1. Foto orientēšanās ekspedīcijās ir dota iespēja piedalīties jebkuram aktīva dzīvesveida piekritējam neatkarīgi no vecuma un dzimuma komandā, kas sastāv no 1 līdz 5 dalībniekiem, savukārt laivu ekspedīcijās līdz - 6 dalībniekiem. 

4.2. Ja dalībniekam nav komanda, bet dalībnieks nevēlas foto orientēšanās ekspedīcijā piedalīties viens pats, tad dalībniekam ir iespēja pieteikties komandā, kuru izveido ekspedīcijas organizatori. Komanda tiek komlektēta tikai tad, ja ir pieteikušies vismaz divi dalībnieki, bet ja pieteicies tikai viens dalībnieks, tad viņam tiek piedāvāts piedalīties vienam, vai tiek vaicāts, kura no komandām vēlētos uzņemt vēl vienu dalībnieku. 

4.3. Rīgas pilsētas apkaimju foto orientēšanās ekspedīcijās ir ierobežots dalībnieku skaits. Maksimālais ekspedīcijas dalībnieku skaits ir 100 cilvēki, ja kaut kādu apstākļu dēļ nav nepieciešams šo skaitu samazināt. (Piemēram ietilpība finiša vietā vai valsts ierobežojumi). 

4.4. Ekspedīcijās ir atļauts ņemt līdz suņus, ja tie ir pavadā un netraucē pārējos ekspedīcijas dalībniekus. Tomēr organizatori nevar garantēt, ka tie tiks ielaisti vietās, kurās notiks starts un finišs. Šāda jautājuma gadījumā ir jāsazinās ar organizatoriem vai kafejnīcu, kurā pulcēsimies - privāti. 

4.5. Katrs dalībnieks izvērtē sacensību uzdevumu izpildes iespējas un pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā. 

4.6. Dalībniekiem ekspedīcijas laikā ir atļauts izmantot mobilo telefonu, internetu, GPS un garāmgājēju palīdzību.

5.  Iepriekšējā reģistrēšanās ekspedīcijai

5.1. Reģistrēšanās ekspedīcijai Rīgas pilsētas apkaimēs tiek izziņota tiklīdz tiek publicēts pasākums. 

5.2. Lai reģistrētu savu komandu dalībai ekspedīcijā, nepieciešams aizpildīt reģistrācijas anketu, kurā sākotnēji jānorāda, vai dalībnieks ekspedīcijā piedalīsies individuāli, meklē komandas biedrus vai, ja komanda jau ir atrasta, tad veidlapu pilda tikai komandas kapteinis. 

5.3. Reģistrēšanās dalībai ekspedīcijā beidzās pusnaktī divas darba dienas pirms ekspedīcijas norises dienas. Ja ekspedīcijas dalībnieku ierobežotais skaits tiek sasniegts ātrāk, reģistrēšanās tiek slēgta brīdī, kad ir pieteicies pēdējais dalībnieks. Ja limits nav sasniegts brīdī, kad noslēdzās iepriekšējā reģistrēšanās, organizators rezervē vietu vēl 5 komandām, kuras var pieteikties pēc termiņa – pēdējā brīdī. 

5.4. Ja dalībnieki noteiktajā laikā nav paspējuši reģistrēties un organizators ir paziņojis, ka ir rezervētas vēl brīvas vietas, tad ir iespējams pieteikt savu vai komandas dalību ekspedīcijai pēc reģistrēšanās slēgšanas, bet ir nepieciešams par to pabrīdīnāt organizatorus, sazinoties privāti un tikai pēc tam aizpildot iepriekšējās reģistrēšanās formu.

6. Ekspedīcijas norise un noteikumi 

6.1. Katrai ekspedīcijai ir savs paredzētais pārvietošanās veids, tas ir norādīts pasākuma aprakstā, pie reģistrēšanās lapas un tas tiks paskaidrots sapulcē, pirms ekspedīcijas Starta. 

6.2. Obligāts nosacījums - visai komandai visi kontrolpunkti jāapmeklē kopā. 

6.3. Katrā ekspedīcijā katrai komandai tiek izniegta karte, uz kuras ir atzīmētas kontrolpunktu atrašanās vietas, otrā lapas pusē ir jautājumi, kas saistīti ar vietas vēsturi, kurā notiek ekspedīcija. Uz otras lapas ir attēli jauktā secībā, kas atbilst kontrolpunktiem – ir jāsavelk attiecīgais kontrolpunkts ar attēlu (atbilžu lapiņā). Otrā pusē - papildu uzdevumi, kuri katram ekspedīcijas veidam nedaudz atšķiras. Visās ekspedīcijās pirmais papildus uzdevums ir fotogrāfēšanās uzdevums, kurā dalībniekiem jāuzņem fotogrāfijas, kuras pēcāk būs jāiesūta organizatoriem. Kā arī visās ekspedīcijās ir iespēja iegūt papildu punktu par izietā maršruta iesūtīšanu. Trešais papildus uzdevums katram ekspedīcijas veidam atšķiras, tas būs vairāk kā aktivitāte, bet par to sīkāk e-pastā pirms ekspedīcijas. 

6.4. Katra kontrolpunkta vērtība ir pieci punkti. Papildus uzdevumu vērtība norādīta uz uzdevumu lapas. 

6.5. Ja pasākuma dalībnieks izstājas no sacensībām vai kavē finišu ilgāk par 10 minūtēm viņam par to jāpaziņo pasākuma organizatoriem personīgi, zvanot pa telefona numuru 28128727. 

6.6. Ja ekspedīcijas dalībnieki kavē finišu vairāk par 20 minūtēm, tad šī komanda tiek diskvalificēta. 

6.7. Uzvar komanda, kura ir savākusi visvairāk punktu, bet ja ir vienāds punktu skaits, tad uzvar komanda, kura ātrak finišējusi. 

6.8. Tiek apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji. Balvas katru reizi ir no citiem pasākuma atbalstītājiem, tāpēc tas ir pārsteiguma moments. Gadījumā, ja kāds no atbalstītājiem piedāvā savu īpašo uzdevumu, tad par to arī var iegūt atsevišķu balvu.

7. Obligātais un rekomendējamais ekipējums 

7.1. Obligātais ekipējums: 

  • Pildspalva vai permanentais marķieris 
  • Fotoaparāts (der arī mobilais telefons ar kameru) 
  • vakara ekspedīcijās - lukturītis 

7.2. Rekomendējamais ekipējums: 

  •  ērts un laikapstākļiem piemērots apģērbs un ērti apavi.

8. Dalības maksa

8.1. Dalības maksa katram ekspedīcijas veidam ir atšķirīga un ir norādīta zem pasākuma tā publicēšanas laikā. 

8.2.Reģistrējoties dalībniekam ir iespējams norādīt sev ērtāko apmaksas veidu – uz vietas skaidrā naudā, par ko tiks izsniegta kvīts, internetbankā – ar priekšapmaksas rēķinu, vai ja ir saņemts atlaižu kods, tad ar to.

9. Ekspedīcijas organizatoru tiesības

9.1. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē un atļauju piedalīties sacensībās sniedz organizatori (organizatora pārstāvis), un atteikums dalībai nav apstrīdams. 

9.2. Organizatori var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā. Tāpat organizatoriem ir tiesības komandu diskvalificēt, ja tā fiksē vai tai rodas aizdomas, ka komandas sacensībās izmantojušas velosipēdu, automašīnu, sabiedrisko transportu vai citu pārvietošanās līdzekli. 

9.3. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu. 

9.4. Neparedzētu apstākļu gadījumā organizatori var manīt nolikumu, par to laicīgi informējot visas pieteiktās komandas.

10. Drošības pasākumi 

10.1. Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN). 

10.2. Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējo vidi. 

10.3. Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

10.4. Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar organizatoriem, kad ir sazvanījušies ar ātro palīdzību.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.