Privātuma politika

Šī privātuma atruna paskaidro, kā tiek ievākti un izmantoti Jūsu personas dati.

Lai nodrošinātu Jūsu kā dalībnieka dalību foto orientēšanās spēlē (ar nosaukumu ekspedīcija), no Jums mēs varam ievākt šādus personas datus:

➔  dalībnieka vārds, uzvārds;

➔  komandas kapteiņa vārds, uzvārds;

➔  komandas e-pasta adrese, tālruņa numurs;

➔  Jūsu fotogrāfijas (Spēles sacensību norises laikā, ko uzņem fotogrāfs, vai tās, kuras paši ievietojiet vai atsūtiet mums);

Jūsu kā dalībnieka (komandas kapteiņa) vārds, uzvārds ir jānorāda spēles reģistrēšanās veidlapā ekspedīcijas dienā. Aizpildot šo veidlapu, Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par savu un savas komandas rīcību sacensību laikā gan pret sevi, gan trešajām personām.  Šī veidlapa netiks elektroniski apstrādāta.

Komandas kapteiņa vārds, uzvārds ir jānorāda, reģistrējot komandu sacensībām iepriekšējā reģistrācijas anketā. Komandas kapteiņa vārds, uzvārds mums ir nepieciešams, lai varētu izrakstīt rēķinu par dalību ekspedīcijā un pēc apmaksas saņemšanas identificēt komandu un apstiprināt tās dalību ekspedīcijā.

Jūsu komandas e-pasta adrese ir nepieciešama rēķinu nosūtīšanai, svarīgas informācijas, ko izsūtam pirms sacensībām nosūtīšanai, kā arī efektīvai savstarpējai komunikācijai. Jūsu komandas e-pasta adrese netiek saistīta vai identificēta ar konkrētu personu. Jūs varat izveidot īpašu komandas e-pasta adresi, uz kuru mēs varam sūtīt visu nepieciešamo Jums informāciju, lai nodrošinātu pilnīgu konfidencialitāti.

Jūsu komandas tālruņa numurs mums ir nepieciešams, lai varētu operatīvi sazināties ar Jūsu komandu pirms sacensībām un sacensību dienā nestandarta situāciju gadījumā (izmaiņas ekspedīcijas norisē, Jūsu komandas kavēšana uz startu/finišu utml.). Mēs neidentificēsim Jūsu komandas tālruņa numuru ar konkrētu personu.

Piedaloties mūsu rīkotajās ekspedīcijās, Jūs piekrītat mūsu rīcībā nonākušo fotogrāfiju/video materiālu izmantošanai mūsu pasākuma organizēšanas nodrošināšanai, pašreklāmai.

Mēs nekad nepieļausim Jūsu personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses bez nepārprotamas piekrišanas no Jūsu puses.

Datu uzglabāšana

Mēs uzglabāsim Jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

➔    organizētu mūsu rīkotās foto orientēšanās spēles;

➔    aizsargātu savas tiesības sūdzību un pretenziju gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;

➔    izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām tikai tiesību aktos noteiktos gadījumos.

 

Mēs paturam tiesības mainīt un/vai papildināt mūsu Privātuma politiku. Jaunākā versija aizstāj visas iepriekšējās versijas.

Jebkuros jautājumos par Jūsu datu izmantošanu rakstiet mums uz: [email protected]