PIEDĀVĀJAM DOTIES AIZRAUJOŠĀ VALENTĪNDIENAS PASTAIGĀ AR FOTO ORIENTĒŠANĀS ELEMENTIEM UN DAŽĀDIEM PAPILDU UZDEVUMIEM ❣

Dalība divās kategorijās**:
💘Romantiskie draugi
💗Mīļās ģimenes

Šajā foto orientēšanās piedzīvojumā pa Āgenskalna romantiskajām ieliņām un parkiem varēsiet iepazīt vairāk viens otru, noskaidrojot savu saderību dažādu uzdevumu veikšanā un cīņā par galveno balvu✨Noskaidrosim kam veiksmīgāk izdosies tikt galā ar uzdevumu🎊

✅Starta, finiša vieta - tiks paziņota e-pastā
👣Pārvietošanās: ar kājām - visai komandai kopā!
✅Atbalstītāji, kas nodrošina balvas tiks pamazām izziņoti tuvojoties notikumam!

Plāns:
🛎Reģistrēšanās 10:30 - 11:00
🎬Starts 11:15
🏁Finišs 14:15
🎁Apbalvošana 15:30

Dalības maksa*:
💖Bērniem līdz 7 gadu vecumam par brīvu;
💖Jauniešiem no 8 līdz 18 gadu vecumam 5 Eur;
💖Studentiem 7 Eur;
💖Pieaugušajiem 10 Eur;
💖Pensionāriem 5 Eur.

❗Dalība spēlē ir apstiprināta tikai ar iepriekšēju dalības iemaksu 100% apmērā līdz 15.februārim❗

*Dalības maksai tiek piemērota 10% atlaide, reģistrējoties lidz 7.02. un veicot dalības maksas priekšapmaksu 100% apmērā līdz 8.02.

❗IEPRIEKŠĒJĀ REĢISTRĒŠANĀS NOSLĒDZAS 14.februārī plkst. 23:29❗

❔Kas iekļauts❔
✅Materiālu komplekts katrai komandai💌
✅Dāvaniņas visiem dalībniekiem🛍
✅Katrā kategorijā balvas pirmo 3 vietu ieguvējiem**🥇🥈🥉un viena motivējošā balva pēc izlozes komandai, kas būs uz vietas apbalvošanā🏅
✅Pasākuma fotogrāfa atskata foto galerija🎆Fotogrāfēs: Diāna Vaidere, IG - @diana_vaidere_photography

❔Kas jāsagatavo pašam❔
👉🏻Lielisks garastāvoklis😊
👉🏻Ērts apģērbs🤸🏻‍♂
👉🏻Parastais zīmulis vai pernamentais marķieris✏
👉🏻Uzlādēts telefons vai fotoaparāts mirkļu iemūžināšanai📱📸


⚠**Kategorijas tiks izdalītas tikai tad, ja attiecīgajā kategorijā startēs vismaz 10 komandas, pretējā gadījumā būs viena kopējā kategorija ⚠

Piedaloties spēlē jūs apliecinat, ka varat tikt fotografēts un filmēts reklāmas nolūkos!
WE OFFER TO GO ON AN EXCITING VALENTINE'S DAY WALK WITH ELEMENTS OF PHOTO ORIENTATION AND VARIOUS ADDITIONAL TASKS ❣

Membership in two categories**:
💘Romantic friends
💗Dear families

In this photo orientation adventure through the romantic streets and parks of Ågenskalns, you will be able to get to know each other better, finding out your compatibility in performing various tasks and fighting for the main prize✨ Let's find out who will be able to cope with the task more successfully🎊

✅Start, finish place - will be announced by e-mail
👣Movement: on foot - for the whole team together!
✅Supporters who provide prizes will be announced gradually closer to the event!

Plan:
🛎Registration 10:30 - 11:00
🎬 Start at 11:15
🏁Finish at 14:15
🎁 Awarding at 15:30

Membership fees*:
💖 Children up to 7 years old for free;
💖For young people from 8 to 18 years of age 5 Eur;
💖7 Eur for students;
💖Adults 10 Eur;
💖5 Eur for pensioners.

❗Participation in the game is confirmed only with an advance payment of 100% until February 15❗

*A 10% discount is applied to the membership fee when registering until 7.02. and making a 100% advance payment of the membership fee by 8.02.

❗PRE-REGISTRATION CLOSES on February 14 at 23:29❗

❔What's included❔
✅Set of materials for each team💌
✅Gifts for all participants🛍
✅In each category, prizes for the first 3 place winners**🥇🥈🥉and one motivational prize after the draw for the team that will be present at the award ceremony🏅
✅Review photo gallery of the event photographer🎆Photographers: Diana Vaidere, IG - @diana_vaidere_photography

❔ What to prepare yourself❔
👉🏻Great mood😊
👉🏻Comfortable clothes🤸🏻‍♂
👉🏻Ordinary pencil or permanent marker ✏
👉🏻Charged phone or camera to capture moments📱📸

⚠**Categories will be allocated only if at least 10 teams compete in the respective category, otherwise there will be one overall category ⚠

By participating in the game, you confirm that you can be photographed and filmed for advertising purposes!